Contacteza-ne

Politică de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un
angajament fundamental eMAG, prin urmare vom dedica toate resursele și
eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină
concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general
privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație
aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale
acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document
prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm,
transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când
interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin
site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de
Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale
cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul
nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va
rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Agile People Romania (APR) este denumirea comercială al ATELIERUL DE
IDEI TRAIN-IC SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul
social în comuna Barnova, Str. Sf. Maria nr. 65, judetul Iasi, cu număr de ordine
în Registrul Comerțului J22/1095/2019, cod unic de înregistrare fiscală
RO40741119 (în continuare “APR” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la

protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter
personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum
și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu
privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul
APR cu protecția datelor la adresa de e-mail office@agilepeople.ro  – cu
mentiunea: în atenția Responsabilului APR cu protecția datelor.

Drepturi vizate

 1. Accesul
  Puteți să ne cereți:
 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum
  ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le
  transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce
  drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele
  dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin
  această informare.
 1. Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal
inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea
acestora.

 1. Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în
care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
  colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza
  pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu
caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm
solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai
probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

 1. Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar
numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare),
  pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
  colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a
  apăra un drept în instanță; sau
 •  v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile
  noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei
solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
  sau
 • pentru a proteja drepturile APR sau ale altei persoane fizice sau juridice.
 • Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita
ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz
numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau
  executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
 1. Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară
în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul
interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și
libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de
marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv,
caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 1. Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării
automate a deciziilor:

 •  ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și
  libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
 1. Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu
privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România,
datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor
sunt următoarele:

 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
  Personal
 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
  București, Romania
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 • E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
 • Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment
  autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil,
  și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a
  rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
menucross-circle